Όλες οι πρόσφατες προκηρύξεις για διαγωνισμούς με τα απαιτούμενα προσόντα σε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και αγγλικά. (27/11/2009)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2004 - 2005
Ταχύρυθμα τμήματα και ετήσιοι κύκλοι σπουδών

Τα προγράμματα σπουδών μας περιλαμβάνουν τα πιο δημοφιλή σήμερα προγράμματα αυτοματισμού γραφείου (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Corel), ειδικά προγράμματα για μηχανικούς και αρχιτέκτονες αλλά και θέματα όπως το Internet, η επιχειρηματική δραστηριότητα, εταιρικά δίκτυα και διαχείριση τους, λογιστικά και άλλα. Τα προγράμματα που απευθύνονται σε εταιρίες έχουν εντελώς διαφορετικό σχεδιασμό και προσανατολισμό από ότι τα κοινά «ανοιχτά» τμήματα. Σχεδιάζονται πάνω στις δραστηριότητες της ίδιας της εταιρίας και καλύπτουν όλες τις ανάγκες της. Η εταιρία μας καλύπτει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για την υπαγωγή του προγράμματος στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,45%). Στις παρακάτω σελίδες μπορείτε να δείτε τόσο τα ταχύρυθμα τμήματα μας που απευθύνονται κυρίως σε σπουδαστές, φοιτητές και επαγγελματίες όσο και τους ετήσιους κύκλους σπουδών για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.


Οδηγός Σπουδών 2004-2005
Ο οδηγός σπουδών εκδίδεται από το SIGMAΝΕΤ κάθε Σεπτέμβριο. Σας συνιστούμε για πιο επίκαιρη πληροφόρηση να συμβουλευτείτε και τις αντίστοιχες σελίδες του δικτυακού μας τόπου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ενημερωθείτε για τα όλα τα ταχύρυθμα τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων.
ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προγράμματα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου αλλά και Λυκείου.

  

HOME \ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ \ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


active³ Portal 4.2 · © 2000 - 2005 IPS Ltd · Όροι χρήσης ·