Όλες οι πρόσφατες προκηρύξεις για διαγωνισμούς με τα απαιτούμενα προσόντα σε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και αγγλικά. (27/11/2009)

ECDL @ SIGMANET
Η πιστοποίηση Η/Υ στο SIGMANET
Μάθετε για μια από τις εγκυρότερες διεθνώς πιστοποιήσεις πληροφορικής

Στις σελίδες αυτές μπορείτε να ενημερωθείτε για οτιδήποτε αφορά στο ECDL, να κατεβάσετε τους οδηγούς σπουδών, να επιλέξετε το τμήμα που σας ταιριάζει αλλά και να παρακολουθείτε τις εξελίξεις πάνω στα θέματα πιστοποιήσεων Η/Υ.


Τι είναι το ECDL (Πληροφοριακό Έντυπο, 03.04)
Ένας πλήρης οδηγός 16 σελίδων που εξηγεί πως ξεκίνησε, τι περιλαμβάνει και ποιά είναι η λογική του ECDL.
Πιστοποιήσεις και Αναγνώριση
Δημοσιεύθηκε το νέο Π.Δ. 44/2005 το οποίο καθορίζει τα απαιτούμενα προσόντα για πρόσληψη στο δημόσιο. Οι 3 πιστοποιημένοι φορείς (ECDL, CAMBRIDGE, INFOTEST) εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση.
Οι ψηφιακές δεξιότητες το κλειδί στην Οικονομία της Γνώσης
Η ECDL στο «1ο Ετήσιο Συνέδριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και στην Παιδεία», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, του YΠ.Ο.Ο., του ΥΠ.ΑΝ. και της Κ.τ.Π.
ECDL CORE
Το νέο syllabus 4.0 και οι αλλαγές που επιφέρει στην εκπαιδευτική και εξεταστική διαδικασία.
ECDL EXPERT
Το επόμενο επίπεδο του ECDL, το οποίο απευθύνεται σε πραγματικά καλούς και προχωρημένους χρήστες.
ECDL CAD
Το μοναδικό πιστοποιητικό βασικών γνώσεων αρχιτεκτονικού – μηχανολογικού σχεδιασμού με υπολογιστή.
ECDL EXAMS @ SIGMANET
Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ECDL στο SIGMANET.
 Χρέωση Πιστοποιητικού από την ECDL
09/02/05 | 18:28 | Από Οδυσσέας Σπύρογλου

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους νέους και παλαιότερους σπουδαστές μας ότι η ECDL από τον Μάρτιο του 2004 εκδίδει αποκλειστικά τα νέα πιστοποιητικά ECDL τα οποία είναι δίγλωσσα και φέρουν ενσωματωμένους μηχανισμούς διασφάλισης γνησιότητας και ηλεκτρονικής ταυτοποίησης τους. Στα νέα αυτά πιστοποιητικά υπάρχει μια αναγκαία δυστυχώς χρέωση 20 € / πιστοποιητικό. Η αναγκαία αυτή χρέωση είναι σαφώς μικρότερη από το κόστος που κατέβαλλαν οι κάτοχοι πιστοποιητικών για έξοδα μετάφρασης και επικύρωσης από δικηγόρο. Η χρέωση δεν έχει σχέση με τα δίδακτρα του SIGMANET τα οποία και παραμένουν ως έχουν.

  

HOME \ e-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ \ ECDL @ SIGMANET


active³ Portal 4.2 · © 2000 - 2005 IPS Ltd · Όροι χρήσης ·