Όλες οι πρόσφατες προκηρύξεις για διαγωνισμούς με τα απαιτούμενα προσόντα σε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και αγγλικά. (27/11/2009)

ECDL CAD
Ενημερωθείτε για την πιστοποίηση στο CAD (ECDL CAD)
 
 
Το ECDL CAD είναι το πρώτο και μοναδικό πιστοποιητικό στη κατηγορία του παγκοσμίως, που θέτει ένα διεθνές κριτήριο για την πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων πάνω στο Computer Aided Design.
 
Το ECDL CAD είναι το μοναδικό πιστοποιητικό βασικών γνώσεων σε αρχιτεκτονικό – μηχανολογικό σχεδιασμό με τη χρήση υπολογιστή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν τις ικανότητες τους στη βασική χρήση του AutoCAD (2000LT) ή του MicroStation (v.8) δουλεύοντας σε πραγματικό περιβάλλον και απαντώντας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που αναφέρονται στη δισδιάστατη σχεδίαση με υπολογιστή. Το ECDL CAD υποστηρίζεται πλήρως από τις κορυφαίες εταιρείες επαγγελματικής σχεδίασης με τη χρήση υπολογιστή (AutoDesk, Bentley) και αποτελεί το πρώτο βήμα για την αναγνώριση των γνώσεων σε περιβάλλον Computer Aided Design. Κάθε τεστ θα διαρκεί περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά.
 
Το ECDL CAD μπορείτε να το αποκτήσετε σε όλα τα πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDLEίναι το πρώτο πιστοποιητικό στην κατηγορία των Specialist products του Iδρύματος που κυκλοφορεί. Έχει σχεδιαστεί από μία ομάδα εργασίας αποτελούμενη εξ' ολοκλήρου από ειδήμονες στο CAD, καθώς και από τις δύο ηγετικές εταιρείες του χώρου, την AutoDesk και την Bentley. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα μηνύματά μας, η ΕΠΥ και η ECDL Ελλάς συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας για τη δημιουργία του ECDL CAD, έτσι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις τρείς πρώτες χώρες παγκοσμίως στις οποίες κυκλοφορεί άμεσα το νέο πιστοποιητικό, μαζί με το Βέλγιο και τη Γερμανία.
  
H παγκόσμια αγορά λογισμικού και υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την Αρχιτεκτονική, Μηχανολογική και Κατασκευαστική Δραστηριότητα, έχει εκτιμηθεί ότι ξεπέρασε τα $ 1.8 δισεκατομμύρια το 2001 και αναμένεται ότι περαιτέρω σημαντική ανάπτυξη θα σημειωθεί κατά τη διάρκεια του 2002. Το ECDL CAD ως το μόνο πιστοποιητικό παγκοσμίως στο χώρο αυτό, αναμένεται να έχει έντονη ζήτηση διεθνώς, τόσο από σπουδαστές όσο και από επαγγελματίες που επιζητούν έναν παγκόσμια αναγνωρισμένο τίτλο πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω σπουδές και επαγγελματική ανάπτυξη σε τομείς άμεσα συνδεδεμένους με το CAD.
 
Το λογισμικό CAD χρησιμοποιείται ευρέως από περισσότερους από πέντε (5) εκατομμύρια ανθρώπους διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Γραφιστών και Καλλιτεχνών για τη δημιουργία σχεδίων απολύτου ακριβείας ή εικονογραφήσεων τεχνικού περιεχομένου. Ενισχύει την προσπάθεια σχεδιαστών και μηχανικών να κατασκευάσουν εικονικά υποδείγματα οικοδομημάτων και μοντέλα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξέταση σεναρίων σχετικών τη διαμόρφωση των μελλοντικώς μας πόλεων, τοπίων κ.ο.κ.
 
Το ECDL CAD δημιουργήθηκε με την προοπτική να ικανοποιήσει την ανάγκη της αγοράς  για ένα πιστοποιητικό "ανεξάρτητο λογισμικού" σε επίπεδο επαρκές για να καλύψει περιοχές απαραίτητων γνώσεων στο CAD, αλλά και κάποιων πιο προχωρημένων λειτουργιών.

ECDL CAD Syllabus v1.0

  

HOME \ e-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ \ ECDL @ SIGMANET \ ECDL CAD


active³ Portal 4.2 · © 2000 - 2005 IPS Ltd · Όροι χρήσης ·