Όλες οι πρόσφατες προκηρύξεις για διαγωνισμούς με τα απαιτούμενα προσόντα σε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και αγγλικά. (27/11/2009)

Εξελίξεις σχετικά με την ισχύ πιστοποιητικών γνώσης Η/Υ
Η παρακάτω ανακοίνωση παρατίθεται αυτούσια από την επίσημη ανακοίνωση του ΟΕΕΚ (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) www.oeek.gr

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου Γ/31548/12-11-2009 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. παρατείνεται η ισχύς :

  1. για ένα ακόμη έτος, δηλ. μέχρι 31-12-2010, των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ των φορέων ECDL Ελλάς, Vellum Global Educational Services, Infotest και ICT Hellas, τα οποία εκδόθηκαν μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και η ισχύς τους έληγε την 31-12-2009.

  2. μέχρι 31/12/2010 των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2007 από τον ΟΕΕΚ.

  3. μέχρι 31/12/2010 των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τους πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. φορείς ECDL Ελλάς, Vellum Global Educational Services, Infotest, ICT Hellas, Key-Cert, Acta, i-Skills, TELEFOS CERT. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 31/12/2007.  

Ισχύς πιστοποιητικών για το δημόσιο τομέα
HOME \ ΝΕΑ \ Εξελίξεις σχετικά με την ισχύ πιστοποιητικών γνώσης Η/Υ


active³ Portal 4.2 · © 2000 - 2005 IPS Ltd · Όροι χρήσης ·