Όλες οι πρόσφατες προκηρύξεις για διαγωνισμούς με τα απαιτούμενα προσόντα σε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και αγγλικά. (27/11/2009)

e-TΑΞΗ
Ηλεκτρονικό Σπουδαστήριο:

το βοήθημα σας εκτός SIGMANET

 

Στις σελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε υλικό, σημειώσεις, παραπομπές, βιβλιογραφία και συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους ταξινομημένα κατά επιστημονική ενδιαφέροντος.

Η θεματολογία ξεφεύγει από τα στενά όρια των πιστοποιητικών πληροφορικής και καλύπτει θέματα σε πολλούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται το SIGMANET.

Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν την πηγή τους και μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερα από τα sites που θα δείτε στους συνδέσμους.

Οι σελίδες που αφορούν συγκεκριμένα σεμινάρια συνεχίζουν να ενημερώνονται και μετά το πέρας των σεμιναρίων, συνεπώς μη σταματάτε να τις επισκέπτεστε.

Υπεύθυνος για τις σελίδες είναι ο Οδυσσέας Σπύρογλου. Είναι Πολ. Μηχ., κάτοχος μεταπτυχιακού στα γεω-πληροφοριακά συστήματα και Υπ. Δρ. ΑΠΘ με περιοχή έρευνας τα πληροφοριακά συστήματα και τη διαχείριση γνώσης.


ADVANCED EXCEL for BUSINESS
Προχωρημένα θέματα excel για επιχειρήσεις και στελέχη. Βάσεις δεδομένων, συναρτήσεις, σενάρια.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (Project Management)
Το συνοδευτικό υλικό, οι σημειώσεις και οι χρήσιμες διευθύνσεις για το τμήμα Διαχείρισης έργου που διοργανώθηκε από το ΕΒΕΘ (Ιανουάριος 2005) βρίσκεται πλέον στην ενότητα e-ΤΑΞΗ.
ΕΦ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ΤΕΙ)
Το συνοδευτικό υλικό και οι σημειώσεις από τα εργαστήρια του κ. Οδυσσέα Σπύρογλου στο τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας των ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (e-Business)
Παρουσιάσεις και χρήσιμες διευθύνσεις για το τμήμα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν που διοργανώθηκε από το ΕΒΕΘ τον Απρίλιο του 2006. Το υλικό είναι διαθέσιμο σε όλους.

  

Ψάχνετε κάποιον όρο της πληροφορικής;

Enter a keyword...

Εισάγετε τον όρο που θέλετε και πατήστε Go!
HOME \ e-TΑΞΗ


active³ Portal 4.2 · © 2000 - 2005 IPS Ltd · Όροι χρήσης ·