Όλες οι πρόσφατες προκηρύξεις για διαγωνισμούς με τα απαιτούμενα προσόντα σε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και αγγλικά. (27/11/2009)

ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σχεδιασμένα για μαθητές Δημοτικού ως Λυκείου

Οι ετήσιοι κύκλοι σπουδών απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου οι οποίοι ενδιαφέρονται για τους Η/Υ και την πληροφορική αντιμετωπίζοντας την σαν ένα σημαντικότατο προσόν, μια κρίσιμη δεξιότητα αλλά και μια διασκεδαστική ενασχόληση ανεξαρτήτως επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι μαθητές έχουν εντελώς διαφορετικές ανάγκες από τους ενήλικες σπουδαστές και διαφορετική ταχύτητα φοίτησης. Τα ετήσια τμήματα έχουν μάθημα μια φορά την εβδομάδα (Απόγευμα Παρασκευής ή πρωινά Σαββάτου), ενώ τις καθημερινές γίνεται η εξάσκηση των παιδιών σε ώρες και πρόγραμμα που επιλέγουν τα ίδια.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Κύκλος μαθητές Δημοτικού για την απόκτηση του ECDL.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
Κύκλοι σπουδών για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που οδηγούν στην απόκτηση του ECDL.

  

HOME \ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ \ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ \ ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


active³ Portal 4.2 · © 2000 - 2005 IPS Ltd · Όροι χρήσης ·