Όλες οι πρόσφατες προκηρύξεις για διαγωνισμούς με τα απαιτούμενα προσόντα σε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και αγγλικά. (27/11/2009)

e-Εκπαιδευτείτε
Το έργο "e-εκπαιδευτείτε" αφορούσε στην εκπαίδευση για την εξοικείωση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας των πρωτευσάντων φοιτητών που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, με τις εισαγωγικές εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο τα έτη 2005, 2006 και 2007. Η εκπαίδευση των φοιτητών απέβλέπε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, για φοιτητές που ήθελαν να καταρτιστούν και να πιστοποιήσουν τις νέες γνώσεις τους σε βασικό, προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο.
 
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Sigmanet- Σπύρογλου συνεχίζει το έργο του στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και η επιτυχία του στο πρόγραμμα "e-κπαιδευτείτε" το αποδεικνύει περίτρανα.


  

Όλοι οι φοιτητές ολοκλήρωσαν προγράμματα για τα πτυχία ECDL Core και ECDL Expert, τα οποία ήδη έχουν στην κατοχή τους. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους!
HOME \ ΝΕΑ \ e-Εκπαιδευτείτε


active³ Portal 4.2 · © 2000 - 2005 IPS Ltd · Όροι χρήσης ·