Όλες οι πρόσφατες προκηρύξεις για διαγωνισμούς με τα απαιτούμενα προσόντα σε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και αγγλικά. (27/11/2009)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Τα κέντρα ξένων γλωσσών SIGMANET προσφέρουν τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών για όλες τις Ευρωπαϊκές γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά αλλά και Ελληνικά για ξένους.

Εντατικά Προγράμματα

Τα προγράμματα σπουδών απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και ακολουθούν μια εντατική μέθοδο προετοιμασίας που οδηγεί στα πτυχία γλωσσομάθειας μέσα σε 2 – 3 μόλις χρόνια. 

ΓΛΩΣΣΑ / ΚΥΚΛΟΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Προκαταρκτικός
Nursery Juniors
Juniors
Juniors
Juniors
Juniors
Βασικός
F.C.E. (3 χρόνια)
Zertifikat (2 χρόνια)
DELF (2 χρόνια)
Diploma (2 χρόνια)
Basico (2 χρόνια)
Ανώτερος
Proficiency (2 χρόνια)
Mittelstufe (2 χρόνια)
Sorbonne (2 χρόνια)
Superiore (2 χρόνια)
Superior (2 χρόνια)

Κάθε ηλικία προσεγγίζεται με διαφορετική αντίληψη ώστε να πετυχαίνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από ειδικά τμήματα που καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Προετοιμασία για τις σχολές Φιλολογίας
Επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων/ επαγγελματική ορολογία
Προετοιμασίας πτυχίων IELTS, TOEFL, Michigan Proficiency
Επιμόρφωση καθηγητών ξένων γλωσσών

Την ευθύνη κάθε τμήματος την έχουν οι υπεύθυνοι σπουδών κάθε επιπέδου οι οποίοι και βοηθούνται από τις ομάδες καθηγητών για κάθε γλώσσα και επίπεδο.

80% επιτυχία στα πτυχία γλωσσομάθειας

Τα κέντρα ξένων γλωσσών SIGMANET (πρώην ΣΒΑΡΝΑ Διοικητηρίου) ήταν πρωτοπόρα στην εφαρμογή εντατικών προγραμμάτων από το 1985, με μεγάλη επιτυχία στα αποτελέσματα των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό του οργανισμού είναι το πλέον σύγχρονο και δοκιμασμένο. Τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε όλες τις εξετάσεις για τα πτυχία γλωσσομάθειας το αποδεικνύουν. Συνεχής αξιολόγηση και εισαγωγή νέων βιβλίων, στενή συνεργασία με σημαντικούς εκδοτικούς οίκους, τεράστιο αρχείο ασκήσεων και θεμάτων εξετάσεων, πλήρες υλικό για το καθημερινό μάθημα.

  

HOME \ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ \ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ


active³ Portal 4.2 · © 2000 - 2005 IPS Ltd · Όροι χρήσης ·