Όλες οι πρόσφατες προκηρύξεις για διαγωνισμούς με τα απαιτούμενα προσόντα σε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και αγγλικά. (27/11/2009)

ECDL CORE
ECDL CORE Syllabus 4.0
Οι βασικές αρχές του νέου προγράμματος σπουδών

Από τον Δεκέμβριο του 2003 ισχύει το νέο Syllabus 4.0 το οποίο περιγράφει το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων και πρακτικών δεξιοτήτων που πρέπει να κατέχει ένας υποψήφιος για να αποκτήσει το ECDL Start και το ECDL Core. Αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς έκδοσης 3.0 και διασφαλίζει ότι η πιστοποίηση ECDL σε βασικό επίπεδο απεικονίζει πάντα τις σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές του χώρου της Πληροφορικής".  

Η νέα έκδοση του Syllabus αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα ECDL με τη συμβολή επαγγελματιών του χώρου, των Εταιρειών Επιστημόνων Πληροφορικής και ειδικών  επιστημόνων  από όλο τον κόσμο. Έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την ενημέρωση των πολιτών στη χρήση Υπολογιστών στην κοινωνική και στην επαγγελματική τους ζωή.
 
Οι βασικές αρχές της δομής του νέου Syllabus περιλαμβάνουν:
  • Θέματα Ασφάλειας (ιοί και αρχεία που αποθηκεύονται από το διαδίκτυο), τη χρήση Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς και την ενημέρωση των χρηστών πάνω σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) κατά τη χρήση του παγκόσμιου ιστού.
  • Την αναθεώρηση των γνωστικών αντικειμένων ώστε να εκφράζουν τις σύγχρονες έννοιες της Πληροφορικής (όπως Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός -Personal Digital Assistant - PDA).
  • Θέματα Υγείας και Περιβάλλοντος όπως η ανακύκλωση εκτυπωμένων εγγράφων.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες πρόγραμμα από την σελίδα αυτή.


Πρόγραμμα Σπουδών ECDL Core v.4.0
Διαφορές Syllabus 3.0 - 4.0
ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
Αν θέλετε να αποκτήσετε τις πραγματικές γνώσεις που θα σας επιτρέψουν να δουλεύετε με άνεση σε όλα τα προγράμματα αυτοματισμού γραφείο της MICROSOFT, είστε στο σωστό σημείο. Το τμήμα οδηγεί στο αναγνωρισμένο και από το κράτος πιστοποιητικό ECDL ή σε οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό προκύψει στην πορεία.

  

HOME \ e-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ \ ECDL @ SIGMANET \ ECDL CORE


active³ Portal 4.2 · © 2000 - 2005 IPS Ltd · Όροι χρήσης ·