Όλες οι πρόσφατες προκηρύξεις για διαγωνισμούς με τα απαιτούμενα προσόντα σε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και αγγλικά. (27/11/2009)

ADVANCED EXCEL for BUSINESS
Προχωρημένα θέματα Excel 2003 (Excel Advanced)

 

Στις σελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε υλικό για τον κύκλο εκπαίδευσης προχωρημένου excel που διοργανώθηκε από το ΕΒΕΘ τον Ιανουάριο 2007. Θα βρείτε τις παρουσιάσεις, σημειώσεις, πρότυπα και χρήσιμες διευθύνσεις στο Internet.

Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν την πηγή τους και μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερα από τα sites που θα δείτε στους συνδέσμους.


Ασκήσεις
Αρχείο Ασκήσεων με τη λύση τους και οδηγίες για την επίλυση τους σε μορφή acrobat.
Αρχείο Δεδομένων
Αρχείο με δεδομένα σε excel μορφή.

  

Εισηγητής είναι ο Οδυσσέας Σπύρογλου. Είναι Πολ. Μηχ., κάτοχος μεταπτυχιακού στα γεω-πληροφοριακά συστήματα και περιοχή έρευνας τα πληροφοριακά συστήματα και τη διαχείριση γνώσης. Έχει σημαντική εμπειρία σε διαχείριση έργων στο κλάδο της πληροφορικής και της οργάνωσης επιχειρήσεων.
HOME \ e-TΑΞΗ \ ADVANCED EXCEL for BUSINESS


active³ Portal 4.2 · © 2000 - 2005 IPS Ltd · Όροι χρήσης ·