Όλες οι πρόσφατες προκηρύξεις για διαγωνισμούς με τα απαιτούμενα προσόντα σε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και αγγλικά. (27/11/2009)

ERP Workshop @ ACT (ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ)
1ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Οι νέες τεχνολογίες ως απαραίτητο εργαλείο διοίκησης
στην στρατηγική των επιχειρήσεων:
Τα ERP συστήματα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό
 

Το Anatolia School of Business σε συνεργασία με την LOGISMOS και την CPG Consulting, διοργανώνουν το 1o επιχειρηματικό εργαστήριο εκπαίδευσης στα συστήματα ERP και τις νέες τεχνολογίες ως εργαλείο διοίκησης στην στρατηγική των επιχειρήσεων. Οι ενότητες που θα καλυφθούν είναι :

  1. Οι νέες τεχνολογίες ως απαραίτητο εργαλείο στην στρατηγική των επιχειρήσεων: Από τα mainframes στο Internet. Δίκτυα και συνδέσεις. Εξοπλισμός και υποδομές
  2. Τα σύγχρονα εργαλεία σήμερα και οι εξελίξεις τους: ERP, CRM, MRP, Budgeting. Περιπτώσεις εφαρμογής ERP σήμερα. Η επόμενη μέρα.
  3. Επιχειρησιακές Διαδικασίες και μεθοδολογία επανασχεδιασμού τους: Η εταιρική αναδιάρθρωση των διαδικασιών από λειτουργικές σε διαλειτουργικές (AS IS- TO BE Analysis).
  4. Παρουσίαση ERP Συστημάτων: MS Business Solutions-Navision ERP και MomentumERP 
  5. Αξιοποίηση των ERP στις διαδικασίες: Στοχοθέτηση, Προϋπολογισμός, CRM, SCM, MRP II
  6. Workshop Assignment: Process Map, RFI ανά ομάδα εργασίας σε συνεργασία με τους συμβούλους.
  7. Πρότυπο Μοντέλο Αξιολόγησης Συστήματος ERP: Παρουσίαση Εργασιών Συζήτηση σε ομάδες εργασίας και Επιλογή Βέλτιστης λύσης (πρόταση Αξιολόγησης)

 Τόπος:  Anatolia College of Thessaloniki
 Διάρκεια:  2 ημέρες, 18 ώρες (Πέμπτη 3/6 - Παρασκεύή 4/6/2004)
 Ώρες:

 Πέμπτη 15:00 - 20:00
 Παρασκευή 9:30 - 19:30

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ - Τελευταία Ενημέρωση: 18 Μαϊου 2004


 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ - 18/5/2004

Όσες εταιρείες ενταχθούν στο πρόγραμμα 0,45% ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, θα πρέπει μέχρι και την Τρίτη 25/5/2004 να καταθέσουν τον φάκελο υποβολής στην τοπική υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην Καλαμαριά, στη διεύθυνση Θερμαϊκού 43. Τηλ. 2310486790.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 4 διορθωμένα υποδείγματα που υπάρχουν παρακάτω καθώς και αντίγραφα των πτυχίων των 2 εισηγητών : Οδ. Σπύρογλου και Β. Κατσάδα που επίσης θα βρείτε σε μορφή pdf παρακάτω. Όλα τα απαραίτητα δικαιλογητικά θα βρίσκονται στο site μέχρι την Παρασκευή 21/5/2004.


Αίτηση Εγγραφής
Αφίσα Σεμιναρίου (μορφή .mht για αποστολή email).
Αφίσα Σεμιναρίου (pdf)
Φυλλάδιο ERP Workshop (Συμπιεσμένο)
Δελτίο Τύπου Εκδήλωσης
Πλάνο Εργασιών (για συνεργάτες)
Οδηγίες για χρηματοδότηση από τον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 2004)
email Newsletter (Στοιχείο Outllook)
Νέα Υποδείγματα ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,45%)
Πρότυπο Παρουσίασης (για ομιλητές)
Αίτηση Εγγραφής
Online εγγραφή στο 1o Επιχειρηματικό Εργαστήριο στο Anatolia College of Thessaloniki (7,8 & 9 Μαϊου 04)
Εταιρείες & Ομιλητές
Μάθετε για τις εταιρείες που διοργανώνουν το σεμινάριο και τους ομιλητές του εργαστηρίου.

  

HOME \ ΝΕΑ \ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΝΕΑ \ ERP Workshop @ ACT (ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ)


active³ Portal 4.2 · © 2000 - 2005 IPS Ltd · Όροι χρήσης ·