Όλες οι πρόσφατες προκηρύξεις για διαγωνισμούς με τα απαιτούμενα προσόντα σε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και αγγλικά. (27/11/2009)

ΤΜΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
Οι ιστοσελίδες των τμημάτων του SIGMANET 2004-05

Φωτογραφίες και ανακοινώσεις για κάθε τμήμα. Στις παρακάτω σελίδες μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες από κάθε τμήμα, νέα και ανακοινώσεις που αφορούν κάθε τμήμα ξεχωριστά καθώς τις υποχρεώσεις των τμημάτων.


Nursery 1
Ημέρα-Ώρα: Παρασκευή, 16:00-16:50 Καθηγητής: Φυσικούδη Ζωή
Nursery 2
Ημέρα-Ώρα: Παρασκευή, 16:00-16:50 Καθηγητής: Καργίδου Λουκία
Nursery 3
Ημέρα-Ώρα: Παρασκευή, 16:50-17:40 Καθηγητής: Καργίδου Λουκία
Nursery 4
Ημέρα-Ώρα: Παρασκευή, 18:00-18:50 Καθηγητής: Καργίδου Λουκία
Beginners 1
Ημέρα-Ώρα: Παρασκευή, 17:00-18:40 Καθηγητής: Πελέλη Αρετή
Beginners 2
Ημέρα-Ώρα: Σάββατο, 9:00-10:40 Καθηγητής: Πελέλη Αρετή
Beginners 3
Ημέρα-Ώρα: Σάββατο, 12:40-14:20 Καθηγητής: Πελέλη Αρετή
Level B 2
Ημέρα-Ώρα: Σάββατο, 10:50-12:30 Καθηγητής: Πελέλη Αρετή
Level B Intensive
Ημέρα-Ώρα: Σάββατο, 10:50-12:30 Καθηγητής: Φυσικούδη Ζωή
Level C
Ημέρα-Ώρα: Σάββατο, 9:00-10:40 Καθηγητής: Φυσικούδη Ζωή
Level D 1
Ημέρα-Ώρα: Σάββατο, 9:00-10:40 Καθηγητής: Παπαδόπουλος Χρήστος
Level D 2
Ημέρα-Ώρα: Σάββατο, 12:40-14:20 Καθηγητής: Φυσικούδη Ζωή
Level Expert A
Ημέρα-Ώρα:Σάββατο, 10:50-12:30 Καθηγητής: Παπαδόπουλος Χρήστος
Level Expert B
Ημέρα-Ώρα: Σάββατο, 12:40-14:20 Καθηγητής: Παπαδόπουλος Χρήστος

  

HOME \ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ \ ΤΜΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ


active³ Portal 4.2 · © 2000 - 2005 IPS Ltd · Όροι χρήσης ·